Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Jak liczona jest zdolność kredytowa?

Jeśli marzy ci się zakup nowego mieszkania, a nie masz na to wystarczających środków finansowych, dobrym rozwiązaniem jest rozważenie wzięcia kredytu. W poniższym artykule dowiesz się czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa oraz co możesz zrobić, aby ją polepszyć, a tym samym znacznie zwiększyć swoje możliwości, aby spełnić swoje marzenia!

Zdolność kredytowa – co to jest i jak jest liczona?

Zdolność kredytowa to możliwość kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z danym odsetkami w terminie, który został wcześniej określony w umowie. Warto zaznaczyć, iż zdolność kredytową określa bank, którego głównym zadaniem jest szczegółowe i precyzyjne sprawdzenie wniosku kredytowego, bowiem na tej podstawie bank jest w stanie ocenić wielkość zdolności kredytowej.

Należy pamiętać, iż osoba, która chce zaciągnąć pożyczkę w banku, ma obowiązek przedłożyć wszystkie konieczne dokumenty, które są niezbędne w procesie oceny zdolności kredytowej. Większość osób myśli, iż posiadanie stałego dochodu oraz brak problemów finansowych jest równoznaczne z uzyskaniem zdolności finansowej.

Aczkolwiek nie jest to do końca prawdą, bowiem decyzja jest uwarunkowana od wielu czynników i wyliczeń. Powinieneś mieć na uwadze, że każdy bank posiada swój własny algorytm, który stosuje do obliczania zdolności kredytowej, dlatego kwota finalna może się różnić między bankami w niektórych przypadkach nawet do kilkuset złotych!

Co wpływa na zdolność oceny kredytowej?

Jeśli jesteś zdecydowany na wzięcie kredytu musisz wiedzieć, iż bank będzie chciał przeprowadzić ocenę zdolności kredytowej. W tej kwestii jest kilka czynników, które mają znaczny wpływ na ostateczną kwotę, gdyż mogą ją zarówno podnieść jak i obniżyć, a w niektórych przypadkach stać się powodem odrzucenia wniosku kredytowego. Wśród czynników można wymienić między innymi:

  • wysokość i źródło dochodów- jest to jedna z najważniejszych rzeczy, na którą bank zwraca uwagę, wato dodać, iż ważna jest nie tylko wielkość samego dochodu, ale także forma jego uzyskiwania. Przede wszystkim istotne jest, aby dochód był udokumentowany, może być to zarówno wypłata, renta lub dochód z wynajmu mieszkania czy emerytura
  • zobowiązania oraz zadłużenia- należy pamiętać, iż banki sprawdzają czy dany kredytobiorca nie jest zadłużony, oraz czy nie spłaca w tym samym czasie innych kredytów. Istotną rolę odgrywają także karty kredytowe, gdyż nawet w przypadku ich nieużywania mogą obniżyć zdolność kredytową. Bank podczas sprawdzania zdolności sprawdza również wszelkie rejestry dłużników
  • koszty związane z utrzymaniem gospodarstwa domowego- bank bierze pod uwagę koszty jakie ponoszone są w związku z utrzymaniem gospodarstwa domowego, do wyliczenia zdolności istotna jest także ilość osób w gospodarstwie.
  • współkredytobiorcy- warto zaznaczyć, iż kredyt można wziąć tak naprawdę z każdym: z rodzicami, współmałżonkiem, dziadkami, a także z zupełnie obcą osobą, aczkolwiek kredytobiorca także musi wykazać się zdolnością kredytową

Oprócz wyżej wymienionych czynników na ocenę zdolności kredytowej mają także wpływ: wiek kredytobiorcy, wielkość kredytu i wkładu własnego, oraz ocena scoringowa!